Proje Hakkında

Bilindiği gibi STEM; “science”, “technology”, “engineering” ve “mathematics” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Kısaca STEM, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerin bir araya gelmesinden oluşan disiplinler arası bir oluşumdur.


Son yıllarda ise STEM eğitimine girişimcilik becerisi de entegre edilmiş ve E-STEM (Entrepreneurship-STEM) şeklinde alanda yer bulmuştur. Bu projeyle öğretmenlerin uygulamalı bir E-STEM eğitimiyle girişimciliği etkinliklere nasıl entegre edeceklerini keşfetmeleri, öğretmenlerin E-STEM konusunda bilgi ve becerilerini artırarak daha nitelikli eğitim-öğretim sunmaları, E-STEM etkinliklerinin yaygınlaştırılması, dezavantajlı yerleşim yerlerindeki öğrencilerin de öğretmenleri sayesinde E-STEM etkinlikleriyle girişimci bireyler olarak yetişmeleri, öğretmenlerin etkili E-STEM etkinlikleri geliştirme konusunda yeterliliklerinin desteklenmesi ayrıca bu proje için oluşturulacak WEB sitesi aracılığıyla ülke genelindeki diğer paydaşların E-STEM etkinliklerine ulaşabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri amaçlanmaktadır.


Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemelerinin yanında; 21. yüzyılın önemli becerilerinden olan, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaları da beklenmektedir. Bu bağlamda eğitim-öğretimde girişimcilik becerisiyle, bilgi kazanımlarının eşgüdüm içerisinde, yenilikçi, dikkat çekici ve eğlenceli etkinliklerle öğrencilere kazandırılması önemli bir konudur. Bu tür etkinliklerin eğitim-öğretimin ilk yıllarında yani ilkokul ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilmeye başlaması önemli faydalar sağlayabilir. Bu nedenle fen bilimleri öğretmenlerinin yenilikçi ve etkili öğrenme etkinliklerini içeren E-STEM konusunda eğitim ve uygulama yapabilmelerine ve bu etkinliklerle öğrencilerin girişimcilik becerisini destekleyebilmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.


Bu projeyle alanında uzman öğretmenler ve akademisyenler tarafından Türkiye’nin çeşitli illerindeki özellikle dezavantajlı yerleşim yerlerinde görev yapan ve gönüllülük esasına göre belirlenmiş 30 fen bilimleri öğretmenine beş gün boyunca E-STEM uygulamalarının verilecektir.


Sonuç olarak, E-STEM uygulamalarının öğretmenlerin mesleki gelişimlerine büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.