Projenin Amacı

Bu projeyle fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamalı bir E-STEM eğitimiyle girişimciliği etkinliklere nasıl entegre edeceklerini keşfetmeleri, öğretmenlerin E-STEM konusunda bilgi ve becerilerini artırarak daha nitelikli eğitim-öğretim sunmaları, E-STEM etkinliklerinin yaygınlaştırılması, dezavantajlı yerleşim yerlerindeki öğrencilerin de öğretmenleri sayesinde E-STEM etkinlikleriyle girişimci bireyler olarak yetişmeleri, öğretmenlerin etkili E-STEM etkinlikleri geliştirme konusunda yeterliliklerinin desteklenmesi ayrıca bu proje için oluşturulacak WEB sitesi aracılığıyla ülke genelindeki diğer paydaşların E-STEM etkinliklerine ulaşabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri amaçlanmaktadır.